Hình thức thanh toán

(08-10-2015 - 08:17 PM) - Lượt xem: 5843

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán
Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.

TOP