DIAPASON 132CE

  • DIAPASON 132CE

Nhà sản xuất: Nhật Bản

Serial: 99448

Tình trạng:

0 đ

  • 3 pedals
  • Height: 132cm
  • Width: 155cm
  • Length: 63cm
  • Weight: 250kg

Sản phẩm bán chạy

KAWAI BL61

Serial:

0₫

DIAPASON 132BW

Serial: 69779

0₫

KAWAI BL71

Serial:

0₫

DIAPASON 125S

Serial: 31803

0₫

KAWAI KU1D

Serial: 547698

0₫

KAWAI KU5

Serial:

0₫

DIAPASON 132CE

Serial: 99448

0₫

KAWAI BL51

Serial: K7xxxxx

0₫


TOP